Inlägg

Visar inlägg från juni, 2016

Brexit, Bremain – Bredo

Bild
En folkomröstning borde vara det yttersta beviset på demokratiskt styre, det att folkets röst är avgörande. Men detta kräver att folket är införstådda med fördelar, nackdelar och konsekvenser, och har de kunskaper som krävs för att avge en väl underbyggd röst i en sådan omröstning. Det som nyss skett i Storbrittannien verkar, utifrån sett, till stor del vara baserat på känslor, rädsla och nyväckt patriotism, ivrigt påeldat av en populistisk valkampanj med främlingsfientliga undertoner.

Jag har själv delade åsikter om EU, jag kan se fördelarna med ett förenat och starkt Europa, särskilt i dessa svajiga tider, men jag ser även många brister, organisatoriska och andra. Det krävs en mycket självkritisk analys av EUs interna arbete och organisation och kanske även en rejäl omstrukturering för att rädda unionen.

Vad jag vill säga med detta är att jag inte har några personliga åsikter om hur britterna väljer att göra, men skulle önska att beslutet hade baserats på fakta istället för den skrä…

Kvinnans (nit)lott i livet

Bild
Det har historiskt sett alltid varit svårt att vara kvinna, men man skulle ju kunna tro att utvecklingen gått framåt mer än den gjort. Förr i tiden ansågs kvinnan som vek och lite mindre kompetent, ibland t.o.m. som lite dum. Men hon behandlades för det mesta ändå väl och med respekt och omsorg. 
Idag attackeras kvinnor verbalt och brutalt för sina ståndpunkter och sitt engagemang eller sina positioner, politiskt eller i annan profession. De blir påhoppade och kritiserade av skäl som aldrig ens skulle vara relevanta om det gällde män, d.v.s. kroppsform, klädsel, frisyr, makeup etc. alltså utseende i allmänhet. Kvinnors kompetens och erfarenhet tas ingen notis om, och de behandlas ofta nedlåtande – Ja,ja lilla gumman, det är jättebra tänkt men så här gör vi....
Kvinnor behandlas nedlåtande, kränks, kontrolleras, misshandlas, våldtas och t.o.m. mördas av män som tydligt anser kvinnor vara dem underlägsna och därmed lovligt byte....och vi lever på 2000-talet, inte på stenåldern....eller?
K…

Man måste vara frisk för att orka vara sjuk

Bild
Det är tuffa tider för oss som lider av någon typ av kronisk eller svårbehandlad sjukdom och som tvingas vara sjukskrivna. Det är många hinder och väderkvarnar vi är tvungna att kämpa mot förutom sjukdomen. Man skulle kunna säga att det är ett heltidsjobb att vara arbetsoförmögen....fast utan lön, semester och diverse förmåner då....

Först är det alltså själva sjukdomen/sjukdomarna man ska orka kämpa med och mot varje vaken stund, man ska klara av eventuella biverkningar av ordinerad medicin, plus att med jämna mellanrum ta sig till läkarbesök, provtagningar, rehabiliterings-åtgärder. Man ska också hantera pappersexercis och dialoger med AG/AF. Försäkringskassa etc. Nåde dig om du glömmer att meddela någon uppgift åt något håll, då kan man bli hotad med indragen sjukpenning. Men även om man har sjukpenning måste man ändå ständigt oroa sig för ekonomin eftersom inflödet av pengar minskar betydligt medan utflödet däremot ökar. Det är medicinkostnader, vårdavgifter, resor till och från v…

Det populistiska bananskalet

Bild
Det är olustigt att notera hur fler och fler av de etablerade partierna glider iväg åt det populistiska hållet. Det började med KD, vilket inte är så konstigt med tanke på väljartappet och de låga opinionssiffrorna. Det senaste exemplet är M och däremellan har både L och S gjort vissa snedsteg åt samma håll. Ivern att återta avhoppare från SD och att utöka sitt väljarunderlag är större än ideologisk och partipolitisk stolthet.
När alliansens partiledare besökte förorten var det inte för att prata med bekymrade och frustrerade invånare utan för att tala med polis och annan myndighetspersonal om fler resurser till upprätthållande av ordningen. I direkt linje med vad högerkonservativa populistpartier över hela Europa förespråkar, och då främst när det handlar om invandrartäta områden, alltså hårdare tag, mer övervakning och kännbarare påföljder. När alliansen gick till val 2006 tryckte man hårt på det s.k. utanförskapet. Om de borgerliga fick förtroendet att regera skulle detta utanförsk…

En liten skönhetsmiss..

Bild
Satt och zappade mellan kanalerna på Tvn och hamnade mitt i en amerikansk skönhetstävlig för barn....OMG...

S.k. beauty pageants är en jätteindustri i USA, och jag vet att det är något av en tradition over there och jag är medveten om de typiskt amerikanskt konservativa värderingar som råder i mångt och mycket, men hur kan man, år 2016, spöka ut sina barn till att se ut som små miniversioner av vuxna mansslukerskor?! Det är inte särskilt svårt att tänka sig dessa evenemang som utomordentliga jaktmarker för pedofiler... Hallå! Var är alla amerikanska feminister? Vilket samhälle vill man att alla dessa små skönhetsmissar ska växa upp i? Hela den civiliserade världen fördömer sexism, sexuellt ofredande och våld mot kvinnor. Vi pratar om jämställdhet och kvinnors rätt till sina egna kroppar. Vi talar oss blå om kropps- och utseendefixering, mobbing, dåligt själförtroende, anorexi, bulimi, självskade-beteende, självmord....  Vad får dessa oskyldiga små superstylade flickor med sig för vär…

Faktaresistens vs Skepticism

Bild
Det här med faktaresistens har verkligen fått genomslag i dessa populismens tider.

De ideologier som baseras på skrämselpropaganda, egenfabricerade teorier och vinklade fakta bygger hela sin existens på dem som vägrar ta till sig fakta utan endast lyssnar till respektive ideologis självutnämnda sanningssägare och domedagsprofeter. Ju negativare fakta som produceras, desto mer benägen är man att övertygas.

Sedan har vi skeptikern. Att vara skeptisk mot saker är sunt, även om informationen har vetenskaplig grund. Skillnaden är att en skeptiker alltid är villig att ändra åsikt om denne blir överbevisad och övertygad. Den faktaresistente har redan sin åsikt fullständigt klar för sig och inga bevis eller ovedersägliga fakta i världen kan ändra detta.

Hand i hand med den faktaresistente går historierevisionisten, som förnekar, förändrar eller justerar historiska fakta efter egen övertygelse eller för att rättfärdiga densamma.

De flesta tolkar fakta olika, det är ofrånkomligt. Resultatet bl…

Bara en tanke...

Bild
Vi som bor här i Sverige är måna om att omvärlden ser oss som ett humant och solidariskt land. Ett fredligt, tryggt och jämställt land som ger bistånd till de fattiga, argumenterar för demokrati, fred och kvinnors rättigheter, är stolta över sina humanitära insatser och säger sig vara ett land dit alla är välkomna.

Ändå säljer vi tonvis med vapen till diktaturer och krigförande länder samtidigt som vi nu i princip stänger dörren för de som flyr från just dessa omänskliga förhållanden...Är det bara jag som tycker att det är något som är skenheligt, motsägelsefullt och en aning skevt här?